HÍREK, PROGRAMOK​

Új óvoda épül a Faluház mellett!

2020. május 02.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Fejezeti kezelés előirányzattól kapott felhalmozási célú
állami támogatásnak köszönhetően elindult az új óvoda építése Makovecz Imre tervei alapján.

Az épületben óvoda, bölcsőde, konyha valamint 6 vendégszoba fog helyet kapni.

Az építkezésből erdő kellemetlenségekért elnézés kérünk, türelmüket köszönjük!

Új bolt nyílt Zalaszentlászlón!

Május 2, 2020

Az óvodával szemben, a TimiMini vegyesbolt kibővült egy Nemzeti Dohánybolt részleggel. A szokásos dohánybolti kínálat mellett a kívánságra egyéb dohányárukat is igyekeznek beszerezni. 

Az új részleg nyitvatartása:

Óvódavezetői álláslehetőség Zalaszentlászlón

2020. május 26.

 

Zalaszentlászló Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde 

óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos utca 18. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 • Főiskola, óvodapedagógus, 

 • óvónői munkakörben szerzett tapasztalat - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,

 • magyar állampolgárság,

 • büntetlen előélet. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata 

 • szakmai önéletrajz 

 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program 

 • a pályázó nyilatkozata, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevők teljes körűen megismerhetik és személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Futácsi Lászlóné nyújt, a 06-83/335-001 -os telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentlászló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos utca 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z/51-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

 • Elektronikus úton Futácsi Lászlóné részére a futacsi.laszlone@zalaszentlaszlo.hu e-mail címen keresztül. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 10. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

helyben szokásos módon - 2020. május 11. 

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK
JÚN 20 

Polgárőrők Vashulladék gyűjtési akciója a Gyereknaphoz (Részletek lásd Hírlevél)

JÚN 22

Önkormányzat által szervezett lomtalanítás (Részletek lásd Hírlevél)

AUG 15

Gyereknap a Polgárőrség szervezésében a vasgyűjtésből származó bevételből

Zalaszentlászló Község Önkormányzata  

   

8788 Zalaszentlászló,

Kossuth Lajos utca 18.

Ügyfélfogadás

 • Hétfő, kedd,:  8.00-12.00  /  12.30-16.00

 • Szerda:            Zárva 

 • Csütörtök:      8.00-12.00  /  12.30-16.00

 • Péntek:           8.00-13.00

 • w-facebook

© 2020 Zalaszentlászló Önkormányzat

faluhaz_ovoda_terv4