top of page

PÁLYÁZATOK

Magyar_Falu_Program_logó.jpg
Közösségszervező foglalkoztatásának támogatása

2023.szeptember 21.

Projekt tárgya:  Közösségszervező foglalkoztatásának támogatása Zalaszentlászló községben

Kedvezményezett: Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Projekt azonosító: 3345450510 

Támogatás összege: 3.525.600,- Ft

Magyar_Falu_Program_logó.jpg
Új óvoda befejező munkái

2023. szeptember 21.

Projekt tárgya:   Zalaszentlászló községben Makovecz Imre tervei alapján épülő új óvoda befejező építési munkái

Kedvezményezett: Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Projekt azonosító: 3283795128 

Támogatás összege: 149.980.079,- Ft

ÁLLÁS LEHETŐSÉGEK

20190524_095339_edited.jpg

ÓVÓDA VEZETŐT KERESÜNK
a Zalaszentlászlói Óvoda-Bölcsődébe. Jelentkezési határidő: 2020.06.30. Bővebben -->

Magyar_Falu_Program_logó.jpg
Falugondnoki gépjármű beszerzése

2022. november 4.

Projekt tárgya:   Falugondnoki gépjármű beszerzése

Kedvezményezett: Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Projekt azonosító: 3022459773 

Támogatás összege: 12.752.660 Ft

Magyar_Falu_Program_logó.jpg
Temető fejlesztése Gyülevészen

2022. október 15.

Projekt tárgya:   Halottas hűtőkamra beszerzése       

Zalaszentlászló község Gyülevész településrészének temetőjébe

Kedvezményezett: Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Projekt azonosító: 3111670762 

Támogatás összege: 1.511.300 Ft

Kárpát-medencei Szent László települések találkozójának és a programhoz kapcsolódó beruházások támogatása 

2021. október 12.

Projekt tárgya: Kárpát-medencei Szent László települések találkozójának és a programhoz kapcsolódó beruházások támogatása
Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Kedvezményezett: Zalaszentlászló Község Önkormányzata
Projekt azonosító: BGA/8356/2019
Támogatás összege: 1.000.000 Ft

ONLINE-BÓL JELES! - JELÖLD KEDVENC TANÁROD 

2021. április 19.

Hosszú ideje annak, hogy otthonról kell teljesíteni az iskolai kötelezettségeket. Ez nem volt mindig könnyű.

Biztosan volt olyan pedagógus, akinek sikerült ezek az órákat is érdekessé, izgalmassá, akár szórakoztatóvá tenni. És biztosan volt olyan is, aki emellett azon is munkálkodott, hogy az osztályközösség online is igazi közösség maradjon.

Ez a bűnmegelőzés szempontjából is nagyon fontos, ezért az április 12-i Bűnmegelőzés Napja alkalmából szeretnénk elismerni néhány olyan tanárt, tanítót, akik kiemelkedően sokat dolgoztak azért, hogy az elmúlt hónapokat megkönnyítsék a gyerekek és szüleik számára.
Ha ismersz olyan pedagógust, akit érdemesnek tartasz kiemelni sok lelkes kollégája közül, írd meg a nevét, és egy-két mondatban azt is miért rá gondoltál.

Ezzel neki is elismerést szerezhetsz, iskoládnak pedig nyerhetsz egy látványos bűnmegelőzési bemutatót, ahol részt vehetsz a rendőrök, tűzoltók, mentősök, sőt még a börtönőrök munkájában is.

 

További részletes információk klikk ide -->

online_logo_2.jpg

MUTASD MAGAD! - PÁLYÁZZ ÉS NYERJ! 

2021. április 19.

Kihívásokban nem volt hiány az elmúlt hónapokban. Ezek okoztak nehézségeket, de nem volt választásunk. Most te döntesz!

Itt egy kihívás, ami a kedvünkre való, és végre a vidámságról szól. És persze arról, milyen jó dolog valamit örömmel együtt csinálni, vagy másoknak megmutatni magunkat!

Csatlakozz a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kihívásához és mutasd meg a magad, a családod, barátaid, ismerőseid örömét a táncban, mely felvidít és közelebb hozza egymáshoz az embereket.

Részletek a csatolt felhívásban, pályázz, nyerj és érezd jól magad!

További részletes információk klikk ide -->

mutasd_magad.jpg
tábla_jatszoter.jpg

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére   -  A tipusú pályázat -

2020. szeptember 29.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a
továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

 

2. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban:
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már
nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok
rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.

További részletes információk letölthetők (A. tip. pályázat) klikk ide -->

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére   -  B tipusú pályázat -

2020. szeptember 29.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
(továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban:
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok
rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.

További részletes információk letölthetők (B. tip. pályázat) klikk ide -->

'Digitális szakadék csökkentése'

Informatikai felzárkóztató képzés (GINOP 6.2-15-2015-00001)

2020. június 22.

A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A képzési program 2 db egymásra épülő képzést (2x35 óra) tartalmaz, amik a Modern Learning Kft. szervezésében csoportosan kerülnek lebonyolításra.

Önnek szól, amennyiben:

 • Érdeklik az okos digitális eszközök

 • Szeretné meg tanulni kezelni az internetet

 • Tanulna szövegszerkesztést

 • E-mailezne okos telefonról

Miért éri meg a képzésre jelentkezni?

 • INGYENES, nem jár költséggel

 • AJÁNDÉK tablet a tanfolyam elvégzése esetén

 • Igény esetén hétvégi oktatás (csoport létszám teljesülése esetén)

 

Tanúsítvány a képzés sikeres elvégzését követően

 

A képzési programon az alábbi személyek vehetnek részt:

 • 16-65 életév

 • hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezik

 • hazai vagy uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésben nem vesz részt

 • hazai vagy uniós forrásból megvalósuló OKJ-s digitális kompetenciafejlesztésben nem vesz részt

 

További részletek:

A képzés csoportosan történik, egy csoport létszáma 15 fő

 

A képzés helyszíne: Faluház, Zalaszentlászló, Kossuth Lajos utca 19

Hívja a szervezőt a +36 30 4748789- es telefonszámon és jelentkezzen még ma!

Szervező cég:

Modern Learning Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 7.

E-001795/2018/D001

E-001795/2018/D002

Email: projektvezeto@modernlearningkft.com, tel: +36 20/ 372 2225

logo.jpg

Szálláshely-szolgáltatók figyelmébe

2020. június 04.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. közösen pályázatot hirdetett a magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése, szolgáltatási színvonalának emelése céljából.

(Riport Guller Zoltán vezérigazgatóval itt-->)

 

A támogatási konstrukció megnevezése: Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció.
A támogatásra és a kérelem benyújtására vonatkozó információkat a támogató által kiadott
Felhívás és útmutató tartalmazza.

 

A hévízi Tourinform Iroda igény esetén térítésmentesen segíti a pályázatok beadását. Az Iroda felkereshető személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken is.
Telefon: 06-83/540-131, e-mail: heviz@tourinform.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 9,00 – 17,00, szombaton és vasárnap 10,00 – 15,00.

Magyar_Falu_Program_logó.jpg
Orvosi eszköz beszerzés Zalaszentlászlón

2020. május 20.

Projekt tárgya:   Orvosi eszköz beszerzés Zalaszentlászlón

 

Kedvezményezett: Zalaszentlászló Község Önkormányzata

 

Projekt azonosító: 3007208381 

 

Támogatás összege: 1.528.482 Ft

I. világháborús emlékművek felújítása Zalaszentlászló községben

2020. május 20.

Projekt tárgya: I. világháborús emlékművek felújítása Zalaszentlászló  községben

Kedvezményezett: Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Támogató: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Támogatási szerződés száma: KKETTKK2019/P02/389/4/119

Támogatás összege:  2.500.000 Ft

I_VH_emlékbizottság_logó.png
bottom of page