FRISS HÍREK, PROGRAMOK​

Tájékoztató és Meghívó

2020. június 22.

Kedves Zalaszentlászlói Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy elindult a térségben egy Európai Uniós program a „MINEK – Megújuló, Informálódó, Együttműködő Közösségek Zalaszentgróton és vidéken” (TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00015 ) pályázat.

A program 2020. március elején indult - az Önkormányzat kezdeményezésére –Zalaszentlászló és a térség további 4 településén közösségi felméréseket indítottunk.Az önkormányzatokkal együttműködve a felmérést Zalai Falvakért Egyesület (www.zalaifalvak.hu) végzi.
(Kapcsolat:Szeder-Kummer Mária, zalafalu@t-online.hu,  06-30-9971-681)

A közösségi felmérés és a közösségi beszélgetés célja, hogy megismerjük az ittélők véleményét, javaslatait, kezdeményezéseit, a közösségek szándékait és cselekvési kapacitásait.E munka folytatása a közös tervezés, amely megalapozza a további három év eseményeit, programjait és segítséget nyújt a közösségi kezdeményezések megvalósításához.

Az eddigi tudások, tapasztalatok, személyes interjúk nyomán - vélemények, javaslatok és ötletek megformálására beszélgetésre invitáljuk a város és városrészek lakóit, közösségeinek tagjait.

 

2020. Július 3-án 19.00-órától

Helyszín: Zalaszentlászlói Faluház

Ezen a programon beszámolunk a személyes és online interjúk tapasztalatairól, nyilvános párbeszédben Önök elé tárjuk a program által kínált lehetőségeket, a feltárt helyzetet, amelyet kiegészítünk a helyszínen elhangzottakkal – majd meghatározzuk a további lépéseket, teendőket.

Az Ön településén a MINEK program közösségi koordinátora:

Busznyákné Albert Anna, e-mail: faluhazzalaszentlaszlo@gmail.com tel: 06-30-4748789

 

A közösségi beszélgetés nyilvános, számítunk részvételére, gondolataira, észrevételeire, javaslataira. Kérjük, legyen segítségünkre abban, hogy az eseményről minél többen tudomást szerezzenek.

 

Zalaszentlászló. 2020.06.22.

A személyes találkozás reményében bízva, tisztelettel:

Bohár István polgármester  és  Baráth Zoltán a program szakmai vezetője

       

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK
JÚN 10 

9:00-12:00 óra között Szakács Eszter Falugazdász tart fogadó órát.

JÚN 20 

Polgárőrők Vashulladék gyűjtési akciója a Gyereknaphoz (Részletek lásd Hírlevél)

JÚN 22

Önkormányzat által szervezett lomtalanítás (Részletek lásd Hírlevél)

AUG 15

Gyereknap a Polgárőrség szervezésében a vasgyűjtésből származó bevételből

Újra Falugazdász fogadóórák a Faluházban!

2020. június 08.

Újra Falugazdász fogadóóra Zalaszentlászlón minden páros héten, szerdán

9.00-12.00 óra között a Faluházban. Első alkalom: 2020. 06. 10-én.

Falugazdász: Takács Eszter, telefon: 06-70-505-0274

Óvódavezetői álláslehetőség Zalaszentlászlón

2020. május 26.

 

Zalaszentlászló Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde 

óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos utca 18. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátása. Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 • Főiskola, óvodapedagógus, 

 • óvónői munkakörben szerzett tapasztalat - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,

 • magyar állampolgárság,

 • büntetlen előélet. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata 

 • szakmai önéletrajz 

 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program 

 • a pályázó nyilatkozata, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevők teljes körűen megismerhetik és személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Futácsi Lászlóné nyújt, a 06-83/335-001 -os telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentlászló Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8788 Zalaszentlászló, Kossuth Lajos utca 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z/51-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

 • Elektronikus úton Futácsi Lászlóné részére a futacsi.laszlone@zalaszentlaszlo.hu e-mail címen keresztül. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 10. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

helyben szokásos módon - 2020. május 11. 

Új óvoda épül a Faluház mellett!

2020. május 02.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Fejezeti kezelés előirányzattól kapott felhalmozási célú
állami támogatásnak köszönhetően elindult az új óvoda építése Makovecz Imre tervei alapján.

Az épületben óvoda, bölcsőde, konyha valamint 6 vendégszoba fog helyet kapni.

Az építkezésből erdő kellemetlenségekért elnézés kérünk, türelmüket köszönjük!

Új bolt nyílt Zalaszentlászlón!

Május 2, 2020

Az óvodával szemben, a TimiMini vegyesbolt kibővült egy Nemzeti Dohánybolt részleggel. A szokásos dohánybolti kínálat mellett a kívánságra egyéb dohányárukat is igyekeznek beszerezni. 

Az új részleg nyitvatartása:

Zalaszentlászló Község Önkormányzata  

   

8788 Zalaszentlászló,

Kossuth Lajos utca 18.

Ügyfélfogadás

 • Hétfő, kedd,:  8.00-12.00  /  12.30-16.00

 • Szerda:            Zárva 

 • Csütörtök:      8.00-12.00  /  12.30-16.00

 • Péntek:           8.00-13.00

 • w-facebook

© 2020 Zalaszentlászló Önkormányzat

faluhaz_ovoda_terv4